با ما تماس بگیرید +86-532-83289878
ایمیل ما [email protected]

ضرورت استفاده از پالت چوبی

2021-09-28

1. اثر حفاظت از محصول بسیار خوب است: حمل و نقلپالت های چوبیمی تواند پایداری جعبه های داخلی و خارجی ظرف را افزایش داده و آسیب محصول را کاهش دهد. همچنین می تواند خطر بازگشت کالا به دلیل آسیب به کالا را کاهش دهد.

2. مناسب برای بارگیری و تخلیه بار: پالت را می توان به گونه ای حمل کرد که چند قطعه کوچک یک قطعه بزرگ را تشکیل دهد.
به طور کلی حمل و نقل سرعت بارگیری و تخلیه را افزایش می دهد و هزینه های کار را کاهش می دهد

3. افزایش کارایی گردش کالا: انتقال و حمل و نقل در حالت پالت ، بارگیری و تخلیه مناسب محصول ،
نرخ گردش ظروف می تواند به سرعت کالا را به مشتریان برساند و تجارت را تسریع کند.

4. کاهش تصادفات پرسنل: بارگیری پالت می تواند از صدمات ناشی از بارگیری دستی کالاها جلوگیری کند.

بنابراین ، مقرر شده است که کالاهای دارای جعبه بیرونی 25 کیلوگرم یا بیشتر باید روی پالت حمل شوند.